Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym za pomocą danych zawartych w zakładce KONTAKT.

Naszym celem jest zadowolenie klienta. Składając zamówienie w naszym sklepie klient powierza nam dane niezbędne od realizacji zamówienia, jego dostawy i obsługi po zakupowej. Powierzone dane wykorzystamy wyłączne w tym celu i powierzymy je tylko podmiotom wybranym przez naszych klientów podczas wyboru sposobu płatności i dostawy zamówionego towaru. Administratorem tych danych jest Nomart Artur Nowicki z siedzibą w Rumi ul. Pomorska 11 B. Kontakt z administratorem można nawiązać poprzez tradycyjną korespondencję lub poprzez emai sklep@nomart.pl .

Dane, o które prosimy naszych klientów są niezbędne do prawidłowego wywiązania się z umowy kupna -sprzedaży, która powstała w momencie złożenia zamówienia. Klient ma prawo ograniczyć ilość przekazanych danych oraz ma prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ograniczenie ilości danych lub wniesienie sprzeciwu może uniemożliwić nam realizację złożonego zamówienia. W takim przypadku umowa zakupu ulega unieważnieniu. Zamówienie będzie anulowane a informacja o tym wysłana klientowi.

Jeżeli klient uważa, że wykorzystujemy  powierzona nam dane nie zgodnie z jego intencją lub ma inne uwagi może wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. Dane zbierane przez sklep internetowy

I. A Dane zbierane podczas rejestracji

1.  Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.

2.  Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres do dostaw,  numer identyfikacji podatkowej (NIP) jeżeli klient jest przedsiębiorcą i będzie żądał wystawienia faktury VAT , adres e-mail, telefon kontaktowy. W przypadku dostawy do paczkomatu jeżeli klient nie żąda imiennego dowodu sprzedaży oraz identyfikacji zamówienia, dane niezbędne to nr telefonu i adres e-mail.

3.  W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

 

I. B Dane zbierane podczas transakcji zakupu

1. Klient kupujący bez rejestracji podaje imię i nazwisko, adres do dostaw,  numer identyfikacji podatkowej (NIP) jeżeli klient jest przedsiębiorcą i będzie żądał wystawienia faktury VAT , adres e-mail, telefon kontaktowy.

2. W celu dokonania transakcji zakupu za pomocą karty kredytowej   Klient podaje za pośrednictwem operatora  płatności serwisu DOTPAY  m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada operator płatności, a operacja jest wykonana podczas bezpiecznego połączenia. Więcej informacji na stronach DOTPAY

I. C Dane zbierane automatycznie

1.  Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „s” („ciasteczka”), system „Google Analytics. Są to dane statystyczne pomagające nam doskonalić obsługę klienta. Nie powierzamy tych danych innym podmiotom. Nie łączymy danych statystycznych z konkretną osobą. Więcej informacji można znaleźć w informacji o plikach cookies oraz na stronie Google Analytics

2.  Sklep Internetowy zbiera również dane takie jak takie jak adres e-mail, nr telefonu i dane adresu IP, Klientów, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego prosząc o informacje o towarze, obsłudze zamówienia i klientów zamawiających newsletter.

II. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

1.  Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest jest obowiązkowa.

2.  Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji, dostawy i obsługi zamówienia.

3.  Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji i dostawy zamówienia.

4.  Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

5.  Dane zbierane automatycznie  na stronie Sklepu Internetowego są to dane statystyczne pomagające nam doskonalić obsługę klienta.

6.  Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

7.  Dane Klienta mogą być udostępniane   organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom na mocy przepisów prawa.

III. Zmiana danych

1.  Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2.  Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego lub może skontaktować się z administratorem danych, który żądanych zmian dokona.

3.  Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

IV. Usuniecie konta i danych archiwalnych.

1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie lub usunąć  je samodzielnie.  Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe. Klient może modyfikować danie i treści, które są przechowywane na jego koncie.

2. Dane o zamówieniach klientów, który kupili bez rejestracji będą usuwane po ustaniu przesłanek do ich przechorowania takich jak wygaśnięcie prawa do reklamacji towaru czy prawa do roszczeń finansowych. Najdłużej będą przechowywane dane umieszczone na dowodach księgowych dokumentujących transakcję. Aktualnie obowiązujące przepisy określają ten okres na 5 lat po zakończeniu roku, którego dokumentacja dotyczy.

V. Zabezpieczenie danych

1.  Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzeciej. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa oraz niezwłocznie zmienić hasło dostępu.

2. Sklep Internetowy Nomart jest zabezpieczony certyfikatem SSL. Podczas przeglądania stron naszego sklepu i powiązanych z nim stron informacyjnych w pasku adresowym przeglądarki widoczna jest ikona zielonej kłódki. Wszystkie dane, które nam przekazujesz za pośrednictwem naszych stron są szyfrowanie i chronione przed nieuprawnionym dostępem.

VI. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego i w komunikacie bezpośrednim.